Tel.: 274 772 466

Kontakty v naléhavých situacích

Život ohrožující stavy (křeče, dušení, závažné úrazy) - tel.: 155, 112
Dětská pohotovost pro Prahu 10, Plaňanská 573/1 - tel.: 281019213, 281019244
Fakultní nemocnice Motol - 224 431 111 (centrála)
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady - 267 162 561 (dětský příjem)
Klinika dětí a dorostu VFN Praha 2 - 224 967 734 (dětský příjem)
Dětské chirurgické oddělení Thom. nemocnice v Praze 4 - 261 083 190
Stavy po požití známé i neznámé látky (návykové látky):
TOXIKOLOGIE, Na Bojišti 3 - tel.: 224 919 293, 224 915 402

Úrazy, prudké bolesti břicha - chirurgické ambulance

Denní ordinace - Poliklinika Plaňanská - tel.: 281 019 292, 281 019 350
Večer, noc - FN Královské Vinohrady, Praha 10, Šrobárova 58 - tel.: 267 161 111
Víkendy, svátky:
VFN Praha 2, U nemocnice 2 - tel.: 224 962 360
FTN Praha 4, Vídeňská 800 - tel.: 261 081 111

Bolesti ucha při zánětech - ORL ambulance

Denní ordinace:
MUDr. J. Tomáš, Černokostelecká 62 - tel.: 247783596
MUDr. B. Hanušová, Plaňanská 573/1 - tel.: 281019333

Večer, noc, víkendy, svátky:
FN Královské Vinohrady, Praha 10, Šrobárova 58 - tel.: 267161111

Víkendy, svátky:
VFN Praha 2, U nemocnice 2 - tel.: 224962360
FN Motol, Praha 5, V úvalu 84 - tel.: 224431111

Úrazy očí (bez doporučení)

Denní ordinace VFN Praha 2, U nemocnice 2 - tel.: 224962360
V době služeb FN Královské Vinohrady, Praha 10, Šrobárova 58 - tel.: 224431111