Tel.: 274 772 466

Dětský lékař - MUDr. Helena Kadlecová

Milí rodiče, mladí a děti přeji Vám krásný podzimní říjen.

Aktuálně z dětské ordinace

Informuji vás o změnách ordinačních hodin platných od 1.10.2019, které reagují na vaše přání využívání odpoledních hodin.

Pravidelně, každý týden od 1.10.2019
ve středu od 7:30 do 11:00 nemocní, 12:00-16:30 zvaní prevence
ve čtvrtek 8:00-11:00 nemocní, 11:00-11:30 zvaní prevence

PÁ 4.10. neordinuji - zástup MUDr. Tomíčková (nemocní 8:00-11:30), tel.: 281 019 230, Bytový dům Malešice, Počernická 64, 3. patro
PÁ 18.10. neordinuji - zástup MUDr. Tomíčková (nemocní 8:00-11:30), tel.: 281 019 230, Bytový dům Malešice, Počernická 64, 3. patro
PÁ 25.10. neordinuji - zástup MUDr. Tomíčková (nemocní 8:00-11:30), tel.: 281 019 230, Bytový dům Malešice, Počernická 64, 3. patro
ST 30.10. - pouze do 14:30

Žádám rodiče, aby se nehlásili v průběhu péče k pojištovnám se kterými nemám smlouvu (205, 213), musela bych péči ukončit.

Neposílejte prosím MMS na pracovní mobil, můj pracovní mobil je nevyluští :-).

Dokumenty ke stažení

Praktická lékařka pro děti a dorost

Jmenuji se Helena Kadlecová. Vystudovala jsem Fakultu dětského lékařství, po absolvování potřebné praxe v nemocnici a na dětském středisku v Kladně jsem získala atestaci z dětského lékařství.

Poté jsem vedla dětský rehabilitační stacionář pro předškolní děti s ohrožením a postižením. Toto mé zaměření mě dovedlo k úspěšnému složení nástavbové atestace z léčebné rehabilitace. Řadu zkušeností mohu tak předávat i v této ordinaci zejména při preventivních prohlídkách kojenců i větších dětí.

Dále jsem pracovala v Kojeneckém ústavu s dětským domovem v Praze, kde jsem se seznámila s sociální problematikou ohrožených a znevýhodněných dětí. Též jsem se účastnila dobrovolnických aktivit jako supervizor.

Vyučuji na Soukromé vyšší zdravotnické škole.
Též jsem externě spolupracovala s I. a III. lékařskou fakultou v Praze.
Jsem vdaná a mám 2 dospělé dcery.

V ordinaci je se mnou zkušená zdravotní sestra, paní Michaela Vrbovská, DiS., která vám často podává informaci k péči o děti. Jedná se o zkušenou zdravotní sestru, která pracovala na nedonošeneckém a novorozeneckém oddělení ÚPMD, je i vystudovanou dietní sestrou.

Takže milí rodiče a děti, těším se na spolupráci s Vámi.