Tel.: 274 772 466

Dětský lékař - MUDr. Helena Kadlecová

Vážení rodiče, děti a mladí, věřím, že během června se všechny děti dostanou na střední školy a učiliště po vyčerpávajícím květnu a přeji zdraví a úspěchy i ostatním a dobré rozloučení se se školním rokem.

Aktuálně z dětské ordinace

Rodiče žádám o telefonické objednání na vyšetření, prevenci a očkování - před návštěvou ordinace se vždy telefonicky objednejte na uvedených linkách - pro mou ordinaci 274 772 466 nebo 605 881 157.

Vážení rodiče, stále platí, že pracovní mobil v ordinačních hodinách nemůžeme pro přetížení brát, ale můžete na něj poslat SMS, na ty odpovídáme. V ordinační době volejte na pevnou linku. Vzhledem k stále narůstajícímu počtu emailů, na které se snažím opakovaně odpovídat, musím nevyžádané emaily zpoplatnit. Využívejte tedy pevnou linku k dotazům a buďte prosím trpěliví, přednost samozřejmě mají děti v ordinaci.

Prevence jsou zvány na konkrétní den a čas.

Ordinace v červnu:

PÁ 9.6. - NEORDINUJI - zástup pro nemocné MUDr. Tomíčková (nemocní 8:00-11:00), Poliklinika Malešice, Plaňanská 1, tel.: 281 019 230, www.tomickova.cz

PÁ 26.6. - NEORDINUJI - zástup pro nemocné MUDr. Tomíčková (nemocní 8:00-11:00), Poliklinika Malešice, Plaňanská 1, tel.: 281 019 230, www.tomickova.cz

 

Žádám rodiče, aby se nehlásili v průběhu péče k pojištovnám se kterými nemám smlouvu (205, 213), musela bych péči ukončit.

Neposílejte prosím MMS na pracovní mobil, můj pracovní mobil je nevyluští :-)

Buďte, prosím, trpěliví v telefonátech. Když je v ordinaci nemocné dítě, má přednost před telefonáty a nemáme ani čas na braní mobilního telefonu. Děkuji za pochopení.

Dokumenty ke stažení

Praktická lékařka pro děti a dorost

Jmenuji se Helena Kadlecová. Vystudovala jsem Fakultu dětského lékařství, po absolvování potřebné praxe v nemocnici a na dětském středisku v Kladně jsem získala atestaci z dětského lékařství.

Poté jsem vedla dětský rehabilitační stacionář pro předškolní děti s ohrožením a postižením. Toto mé zaměření mě dovedlo k úspěšnému složení nástavbové atestace z léčebné rehabilitace. Řadu zkušeností mohu tak předávat i v této ordinaci zejména při preventivních prohlídkách kojenců i větších dětí.

Dále jsem pracovala v Kojeneckém ústavu s dětským domovem v Praze, kde jsem se seznámila s sociální problematikou ohrožených a znevýhodněných dětí. Též jsem se účastnila dobrovolnických aktivit jako supervizor.

Vyučuji na Soukromé vyšší zdravotnické škole.
Též jsem externě spolupracovala s I. a III. lékařskou fakultou v Praze.
Jsem vdaná a mám 2 dospělé dcery.

Jsem absolventkou Kraniosakrální terapie, kdo by měl o toto vyšetření zájem, může se ozvat na email.

V ordinaci je se mnou zkušená zdravotní sestra, paní Michaela Vrbovská, DiS., která vám často podává informaci k péči o děti. Jedná se o zkušenou zdravotní sestru, která pracovala na nedonošeneckém a novorozeneckém oddělení ÚPMD, je i vystudovanou dietní sestrou.

Takže milí rodiče a děti, těším se na spolupráci s Vámi.