Tel.: 274 772 466

Dětský lékař - MUDr. Helena Kadlecová

Milí rodiče, mladí a děti, vítám vás po prázdinách do společného nového školního roku a přeji vám dostatek zdraví, štěstí, úspěchů a radostí.

Aktuálně z dětské ordinace

Informuji vás o naší ordinaci v září 2019:
PÁ 20.9. neordinuji - zástup MUDr. Tomíčková (nemocní 8:00-11:30), tel.: 281 019 230, Bytový dům Malešice, Počernická 64, 3. patro

Vážení rodiče,
v případě dotazů pište SMS (tel. 605 881 157), na kterou Vám odpovím, nevolejte, nemohu vždy brát telefon.

Dokumenty ke stažení

Praktická lékařka pro děti a dorost

Jmenuji se Helena Kadlecová. Vystudovala jsem Fakultu dětského lékařství, po absolvování potřebné praxe v nemocnici a na dětském středisku v Kladně jsem získala atestaci z dětského lékařství.

Poté jsem vedla dětský rehabilitační stacionář pro předškolní děti s ohrožením a postižením. Toto mé zaměření mě dovedlo k úspěšnému složení nástavbové atestace z léčebné rehabilitace. Řadu zkušeností mohu tak předávat i v této ordinaci zejména při preventivních prohlídkách kojenců i větších dětí.

Dále jsem pracovala v Kojeneckém ústavu s dětským domovem v Praze, kde jsem se seznámila s sociální problematikou ohrožených a znevýhodněných dětí. Též jsem se účastnila dobrovolnických aktivit jako supervizor.

Vyučuji na Soukromé vyšší zdravotnické škole.
Též jsem externě spolupracovala s I. a III. lékařskou fakultou v Praze.
Jsem vdaná a mám 2 dospělé dcery.

Takže milí rodiče a děti, těším se na spolupráci s Vámi.