Tel.: 274 772 466

Dětský lékař - MUDr. Helena Kadlecová

Vážení rodiče, milé děti a mladí, přeji vám zasloužené krásné prázdniny s dostatkem sluníčka, vody a společných radovánek.

Aktuálně z dětské ordinace

Před návštevou ordinace se vždy telefonicky objednejte na uvedených linkách - pro mou ordinaci 274 772 466 nebo 605 881 157.

Prevence jsou zvány na konkrétní den a čas.

Informace o prázdninovém provozu:

Zastupujeme se s MUDr.Tomíčkovou a MUD. Válkem, takže o Vaše nemoocné děti je postaráno. Probíhají i prevence.

Ordinační doba: každý den pondělí až pátek pro nemocné 8.00-11.00, Zvané prevence od 11.00 hod.

Na vyšetření se objednávejte telefonicky do všech 3 ordinací, děkuji.

Naše dovolená:

7.7.-16.7.2021 - zástup pro nemocné MUDr. Tomíčková, Poliklinika Malešice, Plaňanská 1, tel.: 281 019 230, www.tomickova.cz
26.7.-13.8.2021 - zástup pro nemocné MUDr. Válek,Poliklinika Malešice, Plaňanská 1, tel.: 281 019 241, www.liborvalek.cz
23.8.-27.8.2021 - zástup pro nemocné MUDr. Tomíčková, Poliklinika Malešice, Plaňanská 1, tel.: 281 019 230, www.tomickova.cz

Žádám rodiče, aby se nehlásili v průběhu péče k pojištovnám se kterými nemám smlouvu (205, 213), musela bych péči ukončit.

Neposílejte prosím MMS na pracovní mobil, můj pracovní mobil je nevyluští :-)

Novinka od května 2020: zdravotní pojištovny proplácí kojencům do ukončeného 5. měsíce věku očkování proti Meningokoku B (Bexsero). V případě zájmu se ozvěte.

Buďte, prosím, trpěliví v telefonátech. Když je v ordinaci nemocné dítě, má přednost před telefonáty a nemáme ani čas na braní mobilního telefonu. Děkuji za pochopení.

Dokumenty ke stažení

Praktická lékařka pro děti a dorost

Jmenuji se Helena Kadlecová. Vystudovala jsem Fakultu dětského lékařství, po absolvování potřebné praxe v nemocnici a na dětském středisku v Kladně jsem získala atestaci z dětského lékařství.

Poté jsem vedla dětský rehabilitační stacionář pro předškolní děti s ohrožením a postižením. Toto mé zaměření mě dovedlo k úspěšnému složení nástavbové atestace z léčebné rehabilitace. Řadu zkušeností mohu tak předávat i v této ordinaci zejména při preventivních prohlídkách kojenců i větších dětí.

Dále jsem pracovala v Kojeneckém ústavu s dětským domovem v Praze, kde jsem se seznámila s sociální problematikou ohrožených a znevýhodněných dětí. Též jsem se účastnila dobrovolnických aktivit jako supervizor.

Vyučuji na Soukromé vyšší zdravotnické škole.
Též jsem externě spolupracovala s I. a III. lékařskou fakultou v Praze.
Jsem vdaná a mám 2 dospělé dcery.

V ordinaci je se mnou zkušená zdravotní sestra, paní Michaela Vrbovská, DiS., která vám často podává informaci k péči o děti. Jedná se o zkušenou zdravotní sestru, která pracovala na nedonošeneckém a novorozeneckém oddělení ÚPMD, je i vystudovanou dietní sestrou.

Takže milí rodiče a děti, těším se na spolupráci s Vámi.